Fyzioterapie

Používané metody:

 • Vojtova metoda
 • Bobath koncept
 • Kabatova metoda (PNF)
 • McKenzi cvičení
 • PIR (post izometrická relaxace)
 • Manuální léčba podle prof. Karla Lewita
 • Metoda MFK (Manuální Fyzioterapeutická Korekce)
 • Metoda DNS (Dynamická neuromuskulární stabilizace) dle Koláře
 • Metoda Ludmily Mojžíšové
 • Bazální programy a podprogramy dle J. Čápové
 • Dornova metoda

Fyzioterapie je část komprehensivní rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Z tohoto hlediska je nutné klást důraz na mezioborové propojení, především s medicínskými obory. Ve své podstatě Fyzioterapie využívá standardizovaných postupů na základě nejnovějších vědeckých poznatků a empirie spolu s přírodními zdroji energie (Fyzikální terapie). Fyzioterapeuté volí léčbu ze škály metodik cíleně s ohledy na potřeby jedince postiženého na zdraví. Přístupy ve fyzioterapii vycházejí zejména ze znalosti anatomie, fyziologie a biomechaniky popřípadě vývojové kineziologie.

Fyzioterapie by měla být zakotvena v povědomí každého člověka, jelikož v mnohých případech by mohla být účinnou cestou, jak zamezit vzniku závažných chorob s celospolečensky depresivním vlivem.