Terapeutická masáž

 Terapeutická masáž je cílená anatomická masáž, která uvolňuje svaly. Svaly mohou být přetížené pohybovými stereotypy, stažené drážděním kořenových nervů nebo úrazem. Stažení svalů může být také somatickým projevem psychiky jedince, jako důsledek stresových nebo traumatických prožitků. Terapeutická masáž proti běžným masážím pracuje se třemi svalovými vrstvami.

Cíleně uvolňuje veškeré šlachy i svalové úpony ovlivňující funkci daných kloubů. Kromě masáže se k uvolnění svalů používají trakční, mobilizační i reflexní metody. Pak může docházet k bezbolestnému pohybu kloubů a páteře. Tento ojedinělý účinek terapie oceňují i lidé s artrózami kloubů: při artróze dochází k rozpadu tkání kloubu, tyto artrózou odštěpené části tvoří jakési " slepení" kloubu a pohyb je pak obtížný a bolestivý.

Při terapeutické masáži se zohledňuje stav svalů, kloubů, cévního a lymfatického systému, stav vnitřních orgánů, jakékoli jiné zdravotní obtíže jedince, prodělané úrazy, operace, psychický stav klienta.

Terapeutická masáž probíhá individuálně. Je vždy přizpůsobena specifickým bolestem a problémům, kterými klient trpí,dále jeho aktuálnímu životnímu stylu. Kdykoli se při masáži objeví cokoli jako problematické, vždy se použije i jiné techniky, které daný problém začnou okamžitě řešit.

Požité rehabilitační a regenerační metody: Dornova metoda, Segmentová technika, Periostová technika, Vazivová technika, Trakční techniky, Breussova masáž