Vzdělání

Studium:

 • Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica - masér
 • České vysoké učení technické - Fakulta jaderní a fyzikálne inženýrská (4 roky)
 • České vysoké učení technické - Fakulta biomedicínskeho inženýrstí

Akreditované studium a certifikáty :

Fyzikální terapie

Klasická masáž,Sportovní masáž ( tréningová, odstraňujúca únavu, obnovujúca výkonnosť, doliečovacia ), Reflexní masáž, Väzivová technika, Periostová technika, Segmentová technika, Kineziotaping, Manuálna lymfodrenáž, Termoterapie, Hydroterapie, Fototerapie, Elektro-terapie, Balneo terapie, Mobilizační a manipulační techniky, Trakční techniky, PIR - Postizometrická svalová relaxace, Techniky měkkých tkání

Vyšetrovacie metódy:

Kineziologický rozbor - Vyšetření stoje a chůze, vyšetření kloubních blokád, palpační vyšetření reflexních změn ve svalech, podkoží a kůži, vyšetření svalové síly, svalového zkrácení, hypermobility a pohybových stereotypů, antropometrie, goniometrie

Neurologické vyšetření - Vyšetření: hlavových nervů, myotatických reflexů, iritačních a zánikových jevů, čití, mozečku, svalového tonu, rovnováhy

Cvičení:

 • Zdravotní tělesná výchova
 • Cvičení SM systém - 1A, 1B
 • Kompenzační rehabilitační cvičení
 • Sestava Pět Tibeťanů
 • Cvičení pro tehotné
 • Strečing v masérské praxe

První pomoc

Další certifikáty:

 • Dornova metóda
 • Breuss masáž
 • Trigger points masáž
 • Aroma holistická masáž
 • Indická antistresová masáž
 • Havajská masáž Lomi-Lomi
 • Masáž Lávovými kameny
 • Anticelulitidní masáž

Psychoterapeutický výcvik:

 • Psychológia pre zdravotníkov
 • Psychologické diagnózy pro fyzioterapeuty a lekárske obory

Monika Dúžiková

Volám sa Monika, mám 26 rokov, pochádzam zo stredného Slovenska a pracujem ako masérka - terapeutka na Prahe 3. Masážam sa venujem prerušovane už 8 rokov. Dlhé obdobie to bol len spôsob ako si privirobiť popri štúdiu. Neskôr sa s toho stal spôsob života, ktorý mi vyhovuje a naplňuje ma.

Po prvý krát som sa stretla s masážami vo veku 15 rokov, práve vtedy som som si vyberala strednú školu a nakoniec som sa rozhodla pre zdravotnícku školu a obor masér. Škola mi poskytla množsto vedomostí z oblastí rehabilitácie, anatómie, fyziológie, kliniky chorôb či psychológie. Získala som aj rozsiahlu prax v štátnych, športových či súkromných strediskách. Mala som možnosť sledovať priebeh rehabilitácie v krátkodobom pôsobení (jednorazové masáže), intenzívnom pôsobení ( kúpeľná liečba), i dlhodobom (pravidelný rehabilitačný program).

Stretla som sa s klientami, pre korých už konzervatívna liečba postrádala zmysel a vážne zvažovali radikálu liečbu, ale dlhodobé a pravidelné fyzioterapeuické postupy dokázali tento zmysel navrátiť. To pomohlo klientom nielen na fyzickej báze, ale priaznivo ovplinlo aj ich psychiku a nakoniec aj kvalitu života.

Práve toto ma motivuje, poháňa, podávať čo najlepšie výkony a neustále sa zlepšovať. Svojim klientom poskytujem najlepšiu možnú terapiu podľa všetkých svojich schopností, vedomostí a skúseností. Ku každému klientovi pristupujem individuálne a počúvam svoje inštinkty, ktoré ma vždy nasmerujú na správnu cestu k trvalému odstráneniu problémov. Neustále zvyšujem svoju kvalifikáciu podsupovaním odborných kurzov a seminárov. Zameriavam sa na široké spektrum techník a cvičení.

Verím, že problémy majú aj svoj psychosomatický pôvod a preto je nutné odstrániť nielen dôsledok, ale aj príčinu a naučiť sa bolestiam predchádzať.